Syaikh Sidiq Hasan Khan

MediaMuslim.InfoIa adalah Imam, ulama besar, ahli ushul, Muhaddits, Mufassir, Shidiiq bin Hasan bin ‘Ali bin Luthfullaah Al-Husainii Al-Bukhaarii Al-Qinnaujii. Garis keturunannya kembali kepada Imam Al-Husain, cucu termuda dari ‘Ali bin Abi Thaalib, semoga Allaah meridhoinya.

Belaiu dilahirkan pada tanggal 19 bulan Jumadil Ulaa tahun 1248 H di daerah Brailee, daerah asal kakeknya dari sisi ibunya. Kemudian, keluarganya pindah ke wilayah Qinnauj, tanah air orang tuanya. Ketika beliau baru berumur 6 tahun, ayah beliau meninggal. Sehingga beliau tinggal di rumah ibu beliau sebagai seorang yatim dan beliau tumbuh sebagai seorang yang bersih dan jujur, sangat mencintai ilmu dan ulama
Beliau pergi ke Delhi menyempurnakan pendidikannya dan beliau berusaha keras untuk menguasai Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan menulis berbagai macam ilmu mengenai keduanya. Beliau sangat antusias untuk memperoleh kitab-kitab dan beliau sangat paham dalam membacanya dan mengambil manfaatnya – terutama kitab-kitab Tafsir, Hadits dan Ushul. Kemudian beliau pergi ke Bahubaal, mencari nafkah dan di sana beliau berhasil mendapatkan harta dan kekayaan yang melimpah. Hal ini dikarenakan pernikahan beliau dengan Putri Kerajaan Bahubaal.

Guru-guru Beliau:
Guru-guru beliau banyak sekali, di antaranya: Syaikh Muhammad Ya’qub, saudara Syaikh Muhammad Ishaaq yang merupakan cucu dari Muhaddits ‘Abdul-‘Aziiz Ad-Dahlawii. Juga Syaikh Al-Qadhi Husain bin Al-Muhsin As-Saba’ii Al-Anshaarii Al-Yamani Al-Hadiidi, murid Imaam Muhammad bin Naashir Al-Haazimii murid dari Imaam Asy-Syaukani. Juga Syaikh ‘Abdul-Haqq bin Fadhl Al-Hindii, juga murid Imaam Asy-Syaukani. Dan banyak guru-guru beliau yang lain.

Karya -karya beliau:
Beliau mempunyai bakat khas dalam mengarang buku, seperti menulis kitab-kitab kecil yang banyak dalam satu hari dan menulis kitab-kitab besar dalam beberapa hari saja. Jumlah kitab yang telah beliau karang dalam beberapa bahasa yang berbeda mencapai 222 kitab. Kitab-kitab beliau tersebar luas dan disebarkan ke seluruh bagian dunia Islam. Banyak ulama tafsir dan hadits menulis surat kepada beliau untuk menyatakan pujian atas kitab-kitab beliau dan membuat permohonan kepada beliau. Beliau termasuk salah satu Mujaddid (pembaharu) yang memberikan sumbangan besar kepada kebangkitan Islam.

Di antara kitab-kitab beliau yang dicetak dalam bahasa Arab adalah:

 1. Fathul-Bayaan fii Maqaashid Al-Qur’aan

 2. Nailul-Maraam min Tafsiir Ayaat Al-Ahkaam

 3. Ad-Diinul-Khaalish

 4. Husnul-Uswah bi-maa thabata ‘anillaah wa Rasuulihi fii An-Niswah

 5. ‘Aun Baarii fii bi-Halli Adillatil-Bukhaarii

 6. As-Siraajul-Wahhaaj min Kasyf Mathaalib Shahiih Muslim Ibn Al-Hajaaj

 7. Al-Hittah fii Dzikr As-Shihaah As-Sittah

 8. Qathfuts-Tsamr fii ‘Aqiidati Ahlil-Atsar

 9. Al-‘Alamu-Khaffaaq fii ‘Ilm Al-Isythiqaaq

 10. Abjadul-‘Uluum

Dan masih banyak kitab-kitab yang lain.

Wafat Beliau:
Beliau meninggal pada tahun 1307 H (1889), dengan demikian beliau berusia 59 tahun, menurut kalender Hijriah dan 57 tahun, menurut kalender Masehi. Semoga Allah mencurahkan limpaham rahmat kepada beliau.

Iklan

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 • Tulisan Terakhir

 • Komentar Terbaru

  Setetes Embun pada Pernahkah Terpikirkan Atau Lup…
  rosariaindah pada Hidup Sehat Cara Rasulull…
  Cara Hidup Sehat Ras… pada Hidup Sehat Cara Rasulull…
  Heri Mayong pada Penjelasan Kisah Ashabul …
  Mesli Faruk pada Mar’ah Dalam Islam
 • Blog Stats

 • Serba Serbi Tautan


  Susu Kambing Etawa Halal -   Tutorial Joomla   KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia
 • Arsip

 • Iklan
  %d blogger menyukai ini: